สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
เปิดบริการ 08.30-16.30 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง)
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :054-511551 
Email : Phrae@dol.go.th