วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ร่วมทำกิจกรรม 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 119 ปีกรมที่ดิน
โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
ณ  บริเวณหน้าอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
ช่วงกลางวัน ไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก 
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
และเลี้ยงไอศกรีมประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่