วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์  สินสกลวัฒน์ 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการ
“จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา หมู่ที่ 5 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่