วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ๙๐๔ Big Cleaning Day” ปี 2563 
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
บริเวณภายในและนอกอาคารสำนักงาน ที่นั่งประชาชน โต๊ะทำงาน ราวบันได สวนหย่อม 
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่