วันพุธ ที่ 15 เมษายน 2563 นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning Day)
บริเวณอาคารสำนักงานภายใน โต๊ะทำงาน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล  
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่