วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ได้ร่วมกิจกรรม kickoff 
และส่งมอบสิ่งของให้กับกลุ่มเป้าหมายถึงครัวเรือน ในโครงการ “ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน”
โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
ณ กาดสามวัย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่