วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 นายธีรเดช ฉันทะ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
“วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”
โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ  หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า