วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายธีรเดช  ฉันทะ 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
 ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 
ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร