วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 นายธีรเดช ฉันทะ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และพิธีบวงสรวงเทพยดาและเจ้าที่ในการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่
โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ  พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่
 และ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่