วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายนายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ และสาขาสูงเม่น 
เข้าร่วมจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ฯ บริเวณทางหลวงหมายเลข 101 
ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่