วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายนายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง 
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี....เราสร้างไปด้วยกัน”
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปีพุทธศักราช 2563
โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่