วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น เข้าร่วมโครงการ
“จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ วัดวังวน หมู่ที่ 3 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่