วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
เข้าร่วมจัดพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “จิตอาสา Big Cleaning สวนสาธารณะเชตวัน”
โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ สวนสาธารณะเชตะวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่