วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ และสาขา 

เข้าร่วมพิธีสืบชะตาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2563 

เพื่อจะได้เป็นขวัญและกำลังใจ สร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิตให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการและผู้ที่เข้าร่วมพิธี

ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่