วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 

มอบหมายให้ นายโยธิน อินทร์จันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 

และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง เข้าร่วมโครงการ

“จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

ณ โรงเรียนบ้านปากห้วยอ้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่