วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS 
ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่