วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร