วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่