วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง

เข้าร่วมโครงการ“จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

ณ โรงเรียนบ้านวังเลียง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่