วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และวันพ่อแห่งชาติ
โดยมี ท่านสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่