วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
มอบหมายให้ นายอำนาจ รักสกุลแก้ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและลอกรื้อวัชพืชคลองห้วยม้า”
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมี ท่านสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่