วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง
เข้าร่วมโครงการ“จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่