วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
เข้าร่วมโครงการ“อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ โรงเรียนบ้านแม่ลัว หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่