วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
มอบหมายให้ นายอำนาจ รักสกุลแก้ว เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
เข้าร่วมพิธี “วันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี