นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านเวียงใต้ หมู่ 2 กับหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายอำนวย พิณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่และสาขา ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา และคณะ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมในพิธี 
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านเวียงใต้ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่