วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร
ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2564
โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่