วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
เข้าร่วมโครงการ“จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ โรงเรียนบ้านย่านยาว หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่