วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 

พร้อมด้วยนายอำนาจ รักสกุลแก้ว เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่