วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน(วัดต้นไคร้)เนื่องใน “วันจักรี”
โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ เป็นประธานในพิธี
ณ วัดต้นไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่