วันอังคาร ที่ 6  เมษายน 2564 นายธีรเดช ฉันทะ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยนาย อำนาจ รักสกุลแก้ว เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน 
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่