วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
เข้าร่วมพิธีวางสิ่งของมงคลพื้นที่สร้างเมือง (ศูนย์ราชการจังหวัดแพร่) ทั้ง 9 จุด
โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่