Header Ads 728x90

header

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ผลิตหลักเขต ที่ดิน จำนวน 2,500 หลัก และหมุดหลักฐานแผนที่ จำนวน 1,500 หมดใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ และสาขา
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในราชการฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง