เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
(เขตพื้นที่รับผิดชอบ : อ.เมือง)

ที่อยู่ : 2 ถนน ไชยบูรณ์ ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 054-511-551
Fax. 054-511-551 ต่อ 104

full-width